Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Okt
Oct

2006
Okt
Oct

2007
Okt
Oct

2008
Okt
Oct

Diff, %1
Okt 07-
Okt 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

99,9

98,1

100,1

99,2

98,0

101,6

111,3

+

9,6

Mjukt bröd Bread

13,4

106,1

106,4

111,3

105,5

107,3

115,6

124,8

+

8,0

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,9

110,7

119,7

137,2

107,6

133,0

137,0

158,2

+

15,4

Socker Sugar

0,8

104,6

104,8

105,6

104,2

105,1

105,9

107,3

+

1,4

Margarin Margarine

3,8

102,4

102,8

104,5

102,0

103,4

104,5

115,8

+

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,6

102,8

102,7

106,5

102,0

103,7

108,9

118,9

+

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

113,3

113,6

114,6

112,9

113,6

115,3

124,5

+

8,0

Grädde Cream

3,4

108,6

108,3

108,8

108,4

108,4

109,3

114,6

+

4,8

Smör Butter

0,6

105,7

104,6

102,8

104,9

104,8

105,1

110,1

+

4,8

Ost Cheese

11,2

104,8

104,2

106,2

104,1

104,4

107,4

121,4

+

13,0

Glass Ice cream

3,4

99,2

97,9

99,0

98,8

97,5

99,4

105,7

+

6,4

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

107,8

107,3

108,5

107,3

107,3

109,4

119,5

+

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

109,8

112,2

115,0

109,2

113,3

117,7

131,7

+

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

113,8

120,2

122,9

113,0

122,2

124,4

143,4

+

15,3

Griskött Pig meat

3,6

114,9

118,8

120,6

116,3

120,3

120,9

131,0

+

8,3

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

99,1

98,2

98,2

99,6

97,4

110,1

+

13,0

Annat kött Other meat

1,3

115,3

113,6

117,2

112,0

116,5

112,4

117,0

+

4,1

Kött Meat

14,0

110,8

114,5

116,1

110,1

116,1

116,2

130,1

+

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,9

103,7

104,0

105,0

103,4

104,6

105,3

111,5

+

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,9

106,7

108,4

109,5

106,2

109,4

109,7

119,0

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,4

107,1

107,9

109,1

106,6

108,5

109,7

119,5

+

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,0

108,1

104,9

106,7

109,3

119,1

+

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.