Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Input Price Index for the EU market

2000 = 100

2005

2006

2007

Tredje kvartalet Third quarter 1

 

 

 

2005

2006

2007

2008

Diff, %
07 - 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU272

112,9

116,4

124,82

113,2

116,9

125,2

146,62

+

17,1

be

Belgien Belgium

107,6

112,8

124,7

109,6

113,2

126,7

146,6

+

16,3

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

107,8

108,6

115,7

108,4

109,2

116,6

131,8

+

13,0

dk

Danmark Denmark

110,8

112,6

122,3

111,1

113,5

122,6

..

 

-

de

Tyskland Germany

108,0

111,2

119,1

..

111,5

118,7

..

 

-

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

ie

Irland Ireland

117,0

121,7

129,0

118,2

122,3

129,9

..

 

-

gr

Grekland Greece

123,3

128,2

136,3

123,6

128,8

136,7

156,3

+

14,3

es

Spanien Spain

111,3

115,0

121,6

112,5

115,0

124,5

147,9

+

18,0

fr

Frankrike France

110,9

114,0

120,4

111,5

114,2

119,6

139,2

+

16,4

it

Italien Italy

111,9

115,3

123,4

111,8

115,5

123,5

139,2

+

12,7

cy

Cypern Cyprus

154,1

157,3

172,5

155,5

157,5

177,4

206,0

+

11,6

lv

Lettland Latvia

135,9

147,8

165,2

..

150,3

169,2

206,8

+

22,2

lt

Litauen Lithuania

..

..

..

102,2

..

..

162,1

 

-

lu

Luxemburg Luxembourg

112,0

111,9

119,1

112,6

112,3

119,5

134,72

+

12,7

hu

Ungern Hungary

129,3

136,7

156,0

130,0

138,4

158,8

177,7

+

11,9

mt

Malta Malta

105,9

108,7

114,2

106,1

109,2

113,8

142,1

+

24,9

nl

Nederländerna Netherlands

112,5

119,0

128,2

..

120,7

129,5

142,1

+

9,8

at

Österrike Austria

108,4

111,4

118,6

..

111,2

120,1

130,3

+

8,5

pl

Polen Poland

123,6

124,0

133,9

..

125,4

135,8

152,6

+

12,4

pt

Portugal Portugal

113,8

115,5

123,6

114,4

112,8

120,6

136,3

+

13,0

ro

Rumänien Rumania

..

..

..

..

..

..

..

 

-

si

Slovenien Slovenia

133,4

138,2

150,9

..

139,3

152,6

187,6

+

22,9

sk

Slovakien Slovakia

116,3

122,5

128,7

..

122,0

127,2

145,2

+

14,2

fi

Finland Finland

110,8

116,1

127,2

..

116,7

122,1

144,7

+

18,5

se

Sverige Sweden

115,6

119,0

127,6

115,9

119,9

127,5

149,9

+

17,6

uk

Storbritannien United Kingdom

115,0

119,6

130,2

..

121,1

131,8

167,6

+

27,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

2)      Beräknad av Eurostat. Estimated by Eurostat.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.