Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index)

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index)

2000 = 100

2005

2006

2007

2005

Nov
Nov

2006

Nov
Nov

2007

Nov
Nov

2008

Nov
Nov

Diff, %

Nov 07-Nov 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

101,1

95,2

93,2

100,6

94,1

93,0

102,7

+

10,4

Insektsmedel Insecticides

118,0

110,1

107,2

118,7

108,4

106,9

115,4

+

8,0

Ogräsmedel Herbicides

98,6

90,9

93,1

98,5

89,3

93,9

128,0

+

36,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

134,7

139,5

150,3

133,9

141,2

167,4

266,5

+

62,6

Sammansatta Compounds

123,3

130,0

139,1

124,6

129,4

156,2

266,0

+

78,6