Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Jan
Jan

2007
Jan
Jan

2008
Jan
Jan

2009
Jan
Jan

Diff, %1
Jan 08-
Jan 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

100,2

107,8

128,3

101,2

102,0

122,9

123,9

+

0,9

Mjukt bröd Bread

14,6

101,0

108,6

122,0

101,5

102,6

119,6

122,9

+

2,8

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

119,5

168,4

200,4

90,1

167,4

176,8

194,2

+

9,9

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

101,1

109,7

125,2

100,8

103,8

121,7

122,7

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,1

98,8

103,7

111,8

98,9

101,9

113,4

111,2

-

2,0

Grädde Cream

S

S

S

104,1

S

S

103,8

S

 

S

Smör Butter

S

98,6

S

S

95,1

S

S

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

102,3

126,7

S

100,3

119,4

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

99,7

102,2

117,2

99,9

100,8

116,1

115,3

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,7

120,4

138,5

107,2

113,0

130,8

141,4

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

102,0

100,3

114,8

100,7

98,8

101,5

112,8

+

11,2

Griskött Pig meat

4,1

103,9

109,4

117,7

102,2

106,7

107,0

115,5

+

7,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

95,7

97,8

112,9

98,4

95,1

107,1

97,1

-

9,4

Annat kött Other meat

S

S

S

116,1

S

S

111,7

S

 

S

Kött Meat

13,6

100,8

102,3

115,2

100,5

100,1

105,2

112,3

+

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,0

100,4

102,0

104,9

99,1

99,3

104,2

105,7

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,6

100,6

102,1

109,2

99,7

99,6

104,6

102,2

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

100,5

102,6

113,6

100,0

100,5

110,6

113,3

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,7

104,9

117,3

100,3

101,6

114,1

116,4

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.