Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market

2000 = 100

2005

2006

2007

Tredje kvartalet Third quarter 1

 

 

 

2005

2006

2007

2008

Diff, %
07 - 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU272

106,5

112,2

122,62

100,8

111,5

123,5

129,52

+

4,1

be

Belgien Belgium

100,8

108,7

112,6

..

112,7

111,6

109,4

-

1,9

bg

Bulgarien Bulgaria

100,3

104,0

125,4

..

103,3

130,8

144,3

+

10,3

cz

Tjeckien Czech Republic

96,2

97,3

113,6

95,2

98,0

112,7

121,0

+

7,0

dk

Danmark Denmark

93,4

98,8

101,0

93,3

100,6

106,2

116,8

+

10,0

de

Tyskland Germany

98,8

107,5

118,2

..

108,4

122,1

123,9

+

1,5

ee

Estland Estonia

130,8

133,6

145,4

..

132,9

142,4

160,5

+

12,7

ie

Irland Ireland

102,3

107,4

118,0

100,3

105,9

119,6

122,3

+

2,3

gr

Grekland Greece

125,0

133,2

142,6

117,6

128,3

139,2

149,3

+

7,3

es

Spanien Spain

110,2

109,0

115,8

101,9

102,3

109,6

115,9

+

5,7

fr

Frankrike France

97,4

102,3

113,9

95,7

103,2

117,6

120,7

+

2,6

it

Italien Italy

105,7

109,0

113,3

102,7

110,4

115,1

122,0

+

6,0

cy

Cypern Cyprus

121,9

128,7

134,7

119,2

129,6

143,0

171,0

+

19,6

lv

Lettland Latvia

140,3

147,1

175,3

..

158,1

179,6

186,8

+

4,0

lt

Litauen Lithuania

116,4

137,3

164,6

115,8

139,2

155,3

161,1

+

3,7

lu

Luxemburg Luxembourg

103,1

104,9

114,0

102,5

106,6

117,2

124,12

+

5,9

hu

Ungern Hungary

105,2

116,3

142,1

109,2

116,7

140,9

140,3

-

0,4

mt

Malta Malta

97,8

97,2

103,4

95,0

95,5

103,4

104,2

+

0,9

nl

Nederländerna Netherlands

101,0

112,4

118,0

..

114,2

116,0

114,5

-

1,3

at

Österrike Austria

102,6

107,8

116,2

..

108,9

116,0

127,6

+

10,0

pl

Polen Poland

103,7

111,5

127,7

102,6

110,3

125,2

120,62

-

5,0

pt

Portugal Portugal

108,9

113,3

118,3

103,4

105,5

108,4

119,1

+

4,9

ro

Rumänien Rumania

215,8

236,2

282,0

..

219,7

291,6

312,1

+

7,0

si

Slovenien Slovenia

113,7

118,9

128,6

..

118,4

124,1

141,7

+

14,2

sk

Slovakien Slovakia

101,3

101,1

106,6

..

100,2

108,5

118,2

+

8,9

fi

Finland Finland

98,9

103,2

109,3

..

106,1

110,1

125,8

+

14,3

se

Sverige Sweden

97,6

101,5

115,1

96,5

101,7

115,3

126,8

+

10,0

uk

Storbritannien United Kingdom

109,7

114,2

129,3

..

114,7

133,6

154,8

+

15,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

2)      Beräknad av Eurostat. Estimated by Eurostat.

3)      Prognos inskickad av resp. EU-land i september. För Sverige redovisas dock aktuella indextal. Estimated by the couuntries in September. For Sweden the indices are the latest calculated.

Anm. Observera att basåret fortfarande är 2000 i denna tabell. När övervägande andel av EU-länderna bytt basår till 2005=100, kommer tabellen ändras till det nya basåret. Please notiice that the unit still is 2000=100 in this table. This table will be updated as soon as the majority of the EU countries has changed unit to 2005=100.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.