Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Feb
Feb

2007

Feb
Feb

2008

Feb
Feb

2009

Feb
Feb

Diff, %

Feb 08-
Feb 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,5

187,6

179,7

102,3

134,4

230,9

157,8

-

31,6

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

106,1

145,3

236,8

132,5

-

44,1

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

109,9

143,0

195,0

118,7

-

39,1

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

106,9

137,6

226,8

119,0

-

47,5

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

103,0

133,9

229,3

137,7

-

39,9

Spannmål Cereals1

10,6

114,1

192,1

167,7

104,3

137,9

225,8

145,5

-

35,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,9

101,8

111,7

178,7

148,5

-

16,9

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

100,0

71,3

65,1

63,6

-

2,3

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

+

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,6

100,7

85,0

102,1

91,5

-

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

97,7

119,2

119,2

135,1

+

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,6

99,4

113,2

107,6

107,6

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

105,5

210,3

189,1

177,8

-

5,9

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

97,1

111,9

120,4

126,7

+

5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

100,0

97,7

98,6

104,3

+

5,8

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

104,3

191,2

174,6

166,5

-

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

100,2

100,9

102,4

107,8

+

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,3

136,7

101,2

124,7

148,4

127,9

-

13,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

106,5

112,2

120,2

110,3

-

8,2

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

106,7

112,5

120,2

109,9

-

8,6

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

105,3

119,0

118,0

-

0,8

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

99,1

93,2

93,6

115,7

+

23,6

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

118,6

114,6

126,0

119,5

-

5,2

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

99,3

98,4

130,2

132,0

+

1,4

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

121,6

141,5

168,5

185,2

+

9,9

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

103,8

104,7

113,7

120,8

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

99,0

99,0

133,6

106,4

-

20,4

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

100,4

110,5

142,1

144,7

+

1,8

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

134,3

113,0

100,1

104,5

+

4,5

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

101,1

100,8

132,6

109,8

-

17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

102,3

102,5

124,2

114,5

-

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,7

130,1

101,9

111,1

133,5

119,7

-

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för 2008 års skörd är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.