Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg)

11. Average producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg)

 

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

Ko Cows

1 501

1 705

1 611

1 744

Ungko Young cattle

1 719

1 857

1 851

2 105

Ko Cows

1 552

1 739

1 668

1 832

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

1 574

1 779

1 658

1 817

Ungtjur Bovine animals

2 032

2 186

2 161

2 496

Yngre tjur Bovine animals

1 939

2 105

2 086

2 400

Tjur Bulls

2 013

2 168

2 142

2 472

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

1 888

2 046

2 046

2 326

Stut Bullocks

1 959

2 122

2 117

2 399

Storboskap Adult cattle

1 831

2 001

1 964

2 240

 

 

 

 

 

Gödkalv Fattened calf

2 228

2 308

2 360

2 860

Mellankalv Fattened calf

1 835

1 884

1 998

2 378

Spädkalv Sucking-calf

150

150

150

149

Kalv Calves

1 832

1 882

1 995

2 376

 

 

 

 

 

Tackor och baggar Sheep

663

686

680

749

Lamm Lambs

2 378

2 377

2 408

2 667

Får Sheep

2 043

2 043

2 051

2 306

 

 

 

 

 

Häst Horses

614

608

589

467

 

 

 

 

 

Slaktsvin Fattening pigs

1 080

1 145

1 183

1 328

Sugga Sow

605

597

575

638

Ungsugga Young sow

627

604

591

620

Galt Boar

266

259

245

229

Unggris Young pigs

509

510

509

460

Unggalt Young boar

540

540

540

510

Svin Pigs

1 053

1 113

1 146

1 286

 

 

 

 

 


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments.