Ansökan om etisk prövning av djurförsök
Startsida
Startsida
Ansökan om etisk prövning av djurförsök
Graphic
I januari 2015 lanseras en ny e-tjänst som ska användas vid ansökan om etisk prövning av djurförsök. Syftet med den här utbildningen är att hjälpa dig som ska ansöka genom att lära ut hur det nya systemet fungerar.
Vissa sidor har ljud, så tänk på att ha ljudet påslaget på datorn.
Inledning
Inledning
Inledning
Graphic
Välkommen
Graphic
2
Den här webbutbildningen är till för dig som ska söka eller på annat sätt kommer i kontakt med ansökningsprocessen för etisk prövning av djurförsök.
7
Utbildningen tar cirka 25 - 40 minuter att gå igenom och du klickar dig framåt och bakåt med hjälp av pilarna i nedre högra hörnet samt kapitelmenyn i överkant. Understrukna ord länkar till fördjupningstext eller aktiverar en bild.
5
Graphic
3
Graphic
6
I sidfoten finns följande knappar (från vänster till höger):
  4
 • Hem – visar startsidan.
 • 2
  Graphic
 • Innehåll – öppnar en meny med länkar till alla sidor.
 • 4
 • Uppdatera – spelar upp den aktuella sidan på nytt.
 • 3
  Graphic
 • Ljud – slå av och på ljudet.
 • 3
 • Sök – skriv valfritt sökord och klicka på knappen så listas alla sökträffar.
Graphic
Utbildningsmål
Graphic
2
Efter genomgången utbildning kommer du att
  3
 • känna till och förstå övergången från pappersansökan till elektronisk ansökan,
 • 5
 • känna till rollerna försöksledare och föreståndare samt ansvarsfördelning dem emellan i samband med ansökan,
 • 7
 • vara förtrogen med de olika stegen i ansökan,
 • 3
 • kunna använda e-tjänsten och fylla i ansökan på ett korrekt sätt,
 • 4
 • känna till funktioner som gör det lättare att fylla i ansökan,
 • 4
 • vara förberedd på avsnitt där den elektroniska ansökan skiljer sig från den tidigare pappersansökan.
Innehåll
Varför e-tjänst?
Varför e-tjänst?
Varför e-tjänst?
Graphic
E-tjänst
Graphic
Graphic
2
Den nya e-tjänsten innebär att
  2
 • du kan fylla i och redigera din ansökan direkt på webben, när det passar dig bäst,
 • 5
 • ansökan når mottagaren direkt,
 • 3
 • granskning och signering av ansökan är inte beroende av en föreståndares fysiska närvaro,
 • 5
 • din ansökan hanteras på ett säkert sätt som minskar risken för att information sprids till utomstående.
Mål
Graphic
Graphic
1
Målet med övergången till en e-tjänst är att förbättra, effektivisera och kvalitetssäkra ansökningsprocessen.
7
Detta ska ske genom att funktioner i e-tjänsten
  2
 • ger lättillgänglig information till användare,
 • 3
 • förenklar ansökningsförfarandet,
 • 3
 • minskar behovet av kompletteringar,
 • 2
 • höjer kvaliteten på ansökningarna.
Förändringar i ansökan
Graphic
2
Den nya ansökan innehåller en del förändringar jämfört med den tidigare ansökan:
  5
 • Du har möjlighet att dela in djur i olika försöksgrupper. Det ger dig möjlighet att ange olika åtgärder, grad av lidande, åtgärder vid avslutande av försöket och svårhetsgrader för olika grupper av djur och/eller delar av försöket.
 • 13
 • Syfte och nytta med försöket delas upp i två separata punkter. Nu anger du syftet med försöket dels som ett val av fördefinierade alternativ och dels ska du beskriva det i fritext.
 • 12
 • Försökets slutpunkt och avbrytningspunkter delas upp i två separata punkter.
 • 5
 • Rubrikerna Ersätta (Replace), Minska (Reduce) och Förfina (Refine) delas upp i  separata punkter.
  8
 • Nu ska du på ett tydligare sätt ange vad som händer med djuren vid avslutande av försöket.
 • 6
 • Som ett stöd till nämnderna ska du som försöksledare ange en egen etisk avvägning som förklarar ditt etiska resonemang.
 • 7
 • Ansökan om undantag från föreskrifter förtydligas med hjälp av kryssfält. Där anger du även din motivering till undantaget.
Funktioner som förenklar
Graphic
E-tjänsten erbjuder en rad stödfunktioner som förenklar ansökningsprocessen:
  Graphic
  Översikt över dina ansökningar och/eller de ansökningar du är föreståndare för, med status och eventuella åtgärder.
 • Översikt över din ansökningar
 • Graphic
  Översikt och information om de tillstånd du är föreståndare för och/eller får använda dig av som försöksledare.
 • Översikt och information om tillstånd
 • Graphic
  Hjälptexter som visar hur du ska fylla i ansökan.
 • Hjälptexter
 • Graphic
  Varningstrianglar som visar att information saknas i ansökan. Det innebär att ansökan är ofullständig och inte kan skickas till föreståndare eller regional djurförsöksetisk nämnd.
 • Varningstrianglar
 • Graphic
  Fördefinierade alternativ att välja bland.
 • Fördefinierade alternativ
 • Graphic
  Länkar som öppnar fönster med ytterligare information.
 • Länkar
 • Graphic
  Möjlighet att kopiera uppgifter visas genom kopieringssymbolen.
 • Möjlighet att kopiera
 • Graphic
  När åtgärder krävs i ansökan visas åtgärdsflaggor och meddelanden skickas via mail.
 • Åtgärdsflaggor
Dessutom förenklas ansökan genom automatisk ifyllning av uppgifter som förekommer på flera ställen i ansökan.
Ansökningsprocessen
Ansökningsprocessen
Ansökningsprocessen
Graphic
Klicka och läs om ansökningsprocessen
Graphic
Söka tillstånd att använda försöksdjur
För att bedriva försöksdjursverksamhet krävs enligt djurskyddslagen (1988:534) ett tillstånd från Jordbruksverket (tillstånd att använda försöksdjur). I tillståndet anges vilken typ av forskning som får bedrivas, vilka djurarter som får användas, vilka anläggningar tillståndet gäller och de personer som ansvarar eller ger råd för verksamheten. Först när din verksamhet har detta tillstånd kan du som försöksledare söka etiskt godkännande för dina försök.
Planera försöket
Försöksledaren planerar försöket han/hon vill söka godkännande för tillsammans med föreståndaren, en veterinär eller expert samt djurvårdande personal.
Ansöka om etiskt godkännande
Försöksledaren fyller i ansökan och skickar sedan in den till föreståndaren för granskning. Allt detta görs i e-tjänsten.
Granska ansökan om etiskt godkännande
Föreståndaren granskar att ansökan är korrekt ifylld och godkänner den genom att skriva under elektroniskt. Föreståndaren kan även avvisa ansökan om den är ofullständig eller felaktigt ifylld. Allt detta görs i e-tjänsten.
Skicka in till den regionala djurförsöksetiska nämnden
Efter signering av föreståndaren skriver försöksledaren under ansökan elektroniskt och skickar den till den regionala djurförsöksetiska nämnden. Detta görs i e-tjänsten.
Handlägga den etiska ansökan
Den regionala djurförsöksetiska nämnden handlägger ansökan. Vid behov begär nämnden kompletteringar av försöksledaren. Om försöksledaren gör kompletteringar i e-tjänsten behöver ansökan skickas till föreståndaren för ny granskning innan försöksledaren återigen kan skicka den till nämnden.
Fatta beslut om etiskt godkännande
Den regionala djurförsöksetiska nämnden beslutar om ansökan ska beviljas eller inte samt om den ska förses med villkor.
Beslutet skickas sedan till försöksledaren via post.
Att ansöka
Att ansöka
Att ansöka
Graphic
E-legitimation
https://www.youtube.com/embed/pb71h1SSkAo
Graphic
3
Du behöver en e-legitimation för att kunna logga in på e-tjänsten och skriva under elektroniskt. Den fungerar precis som en vanlig legitimation och signatur - men digitalt - vilket gör det möjligt att säkerställa att det är du som har undertecknat ansökan.
14
Jordbruksverkets hemsida Graphic kan du läsa mer om hur du använder e-legitimation, vanliga frågor och svar samt vägledning om det uppstår problem.
Så loggar du in
Graphic
Graphic
2
Du hittar e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida under Självservice (e-tjänster).
5
Graphic
Här finns alla e-tjänster sorterade i bokstavsordning.
3
Graphic
När du klickar på Ansökan om etisk prövning av djurförsök kommer du till inloggningen.
E-tjänstens meny
Graphic
Graphic
  2
 1. Mina uppgifter
  Här lägger du in dina kontaktuppgifter, så överförs dessa automatiskt till varje ny ansökan (du kan vid behov ändra uppgifterna i specifika ansökningar utan att det påverkar Mina uppgifter). Som föreståndare är det här du kopplar försöksledare till de tillstånd att använda försöksdjur som du är föreståndare för.
 2. 19
 3. Ny ansökan
  Här fyller du i din ansökan. Hur du gör presenteras närmare i nästa kapitel.
 4. 7
 5. Mina ansökningar
  Här listas pågående och avslutade ansökningar.
Viktiga funktioner
Graphic
Graphic
2
Du bör spara din ansökan med jämna mellanrum. Det gör du genom att klicka på knappen nere till höger på varje sida. För att kunna spara din ansökan måste du ha angett en titel på försöket.
Observera! Om flera personer redigerar samma ansökan samtidigt sparas endast de ändringar som gjorts av den person som först sparar.
20
Graphic
Om du är inaktiv i mer än 90 minuter loggas du automatiskt ut från e-tjänsten. En ruta till vänster på skärmen visar hur lång tid du har kvar innan du loggas ut.
12
Graphic
Du kan när som helst visa ansökan i PDF-format genom att klicka på länken uppe till höger som finns under alla flikar i Ny ansökan. E-tjänsten sammanställer då ett dokument med de uppgifter du lagt in som du kan spara på din dator eller skriva ut.
Tillstånd för djurförsök
Graphic
Graphic
3
Försöksledare måste vara kopplade till ett tillstånd att använda försöksdjur för att kunna göra en fullständig ansökan. Kopplingen görs av dig som är Föreståndare. Du kan
  10
 • koppla flera försöksledare till ett tillstånd,
 • 3
 • koppla en försöksledare till flera tillstånd.
4
I kapitlet “För föreståndare” kan du läsa mer om hur du gör när du kopplar försöksledare till tillstånd.
6
När du som Försöksledare har blivit kopplad till ett/flera tillstånd kan du
  5
 • välja vilket av de tillstånd du är kopplad till som du vill använda vid varje enskild ansökan,
 • 5
 • välja vilken föreståndare som ska granska ansökan,
 • 4
 • fylla i en fullständig ansökan,
 • 2
 • ge fler försöksledare tillgång till din ansökan för redigering.
Ny ansökan
Ny ansökan
Ny ansökan
Graphic
Att skapa en ny ansökan
Graphic
Graphic
Graphic
När du klickar på Ny ansökan hamnar du i redigeringsläge för en ny ansökan. Du kan spara din ansökan och fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Då når du din påbörjade ansökan via menyn Mina ansökningar.
Graphic
Ansökan är uppdelad i flikarna:
 • Grunduppgifter
 • Syfte m.m.
 • Djurarter
 • Genomförande
 • Nämnd
 • PVS
 • Bilagor
På kommande sidor beskrivs flikarnas innehåll närmare.
Grunduppgifter
Graphic
Under den här fliken anger du:
  Graphic
  Du måste ange en titel för att kunna gå vidare i ansökan.
 • Försökets titel
 • Graphic
  De tillstånd du får använda dig av finns listade. Markera det tillstånd du vill använda. Om du inte ser några tillstånd har föreståndaren ännu inte gett dig behörighet att använda dem. Klicka på ett tillstånd för att visa mer detaljerad information.
 • Tillstånd att använda försöksdjur
 • Graphic
  Här kan du lägga till försöksledare om ni är flera som ska arbeta med försöket. Det är du som påbörjar ansökan som står som sökande och har det övergripande ansvaret för försöket. Det är bara du som kan skicka in ansökan för granskning och till nämnden.
 • Försöksledare
 • Graphic
  Tillgängliga föreståndare finns listade. Välj den föreståndare som ska granska din ansökan.
 • Föreståndare
Under Grunduppgifter fyller du också i information om:
 • Tidigare försök
 • Försökets varaktighet
 • Samråd vid planering av försöket
 • Personalens kompetens
 • Motivering om du önskar sekretess
 • Betalning
Syfte m.m.
Graphic
Här fyller du i:
Under Syfte m.m. fyller du också i information om:
 • Försökets slutpunkt
 • Dokumentationskrav
 • Nyttan med försöket
 • Egen etisk avvägning
 • Alternativa metoder
 • Din försöksmodell
Djurarter
Graphic
Graphic
För att lägga till djurarter måste du börja med att klicka på Lägg till. Då öppnas ett nytt fönster där du fyller i följande punkter:
  Graphic
  De vanligaste djurarterna finns inlagda som alternativ i en lista. Du kan också med egna ord skriva in vilken djurart ansökan gäller.
 • Ange djurart
 • Antal individer av den valda djurarten
 • Motivera vald djurart
 • Graphic
  Här ansöker du om undantag för att få använda djur som inte är uppfödda för att bli försöksdjur.
 • Undantag
 • Graphic
  Det tillstånd du har valt avgör vilka hållandesätt du kan välja. Dina tillåtna val visas i en lista. När du har kryssat i ditt val öppnas en textruta där du ska fylla i mer information (hjälptexten beskriver vilken information du ska fylla i).
 • Hållandesätt
Klicka på Lägg till för att registrera djurarten och stänga fönstret. För att informationen ska sparas måste du sedan klicka på Spara.
Graphic
Graphic
Graphic
De djurarter du har lagt till visas i en lista och du kan klicka på djurartens namn om du vill ändra något.
Graphic
Du kan lägga till fler djurarter genom att klicka på Lägg till.
Om fliken Genomförande
Graphic
Introduktion
Här anger du bland annat vilka åtgärder djuren ska utsättas för och vad som händer med dem efter försöket.
Du har möjlighet att dela in ditt försök i olika försöksgrupper och/eller undergrupper som är kopplade till olika steg i försöket. Det ger dig möjlighet att ange olika
 • åtgärder
 • grad av lidande
 • åtgärder vid avslutande av försöket
 • svårhetsgrader
för olika grupper av djur och/eller delar av försöket.
Om du INTE vill dela in djuren i olika grupper anger du hela ditt försök som en försöksgrupp med en undergrupp.
Genomförande
Graphic
Graphic
Klicka på Försöksgrupp 1 eller Redigera så visas ett redigeringsfält längre ner på sidan där du anger namn och beskrivning av försöksgruppen.
Graphic
Klicka sedan på Undergrupp eller Redigera så visas ett redigeringsfält längre ner på sidan där du anger benämning på och beskrivning av undergruppen.
Graphic
Graphic
Här ska du även välja djurart och antal djur i undergruppen samt Beskrivning av djuren – uppdelat i flikarna Djuren, Åtgärder och Efter försöket.
Graphic
Graphic
Graphic
Klicka på Lägg till eller på symbolen Kopiera för att lägga till fler försöksgrupper och/eller undergrupper.
Graphic
Graphic
Nämnd
Graphic
Under fliken Nämnd finns de regionala djurförsöksetiska nämnderna listade, så att du kan kryssa i den nämnd du vill skicka din ansökan till.
Hjälptexten i e-tjänsten ger information om faktorer som kan påverka ditt val av nämnd.
PVS – Populärvetenskaplig sammanfattning
Graphic
Den populärvetenskapliga sammanfattningen (PVS) är en enklare sammanfattning av försöket i lättförståeligt språk som ska publiceras på Jordbruksverkets webbplats.
E-tjänsten överför automatiskt vissa uppgifter du redan fyllt i:
 • Försökets varaktighet
 • Djurarter som används och antal individer
 • Syftet med försöket (krysslista)
Övriga delar fyller du själv i med fritext:
 • Titel för den populärvetenskapliga sammanfattningen
 • Syftet med försöket (fritext)
 • Nyttan av försöket
 • Vilken påverkan försöket förväntas ha på djuren
 • Ersätta (Replace)
 • Begränsa (Reduce)
 • Förfina (Refine)
 • Sökord
Bilagor
Graphic
Graphic
Klicka på Lägg till om du vill bifoga en bilaga till din ansökan. Då öppnas ett fönster där du väljer den fil du vill bifoga.
Om du inte kan bifoga en fil kan det bero på att den är i fel format. Giltiga format är TXT, PDF, JPEG, TIFF och PNG.
Skicka till föreståndare
Graphic
När du har fyllt i din ansökan och kontrollerat att allt stämmer är det dags att skicka ansökan till föreståndaren för granskning:
  Graphic
 1. Klicka på Sammanställ ny försändelse. Länken finns på samtliga flikar och blir klickbar när ansökan är fullständigt ifylld.
 2. Graphic
 3. Du kommer till en sida där du kryssar i de filer som ska skickas till föreståndaren för granskning. Här kan du också lämna ett meddelande till föreståndaren.
 4. Graphic
 5. Klicka på Skicka till föreståndare för att skicka iväg din ansökan.
När föreståndaren har granskat och godkänt ansökan genom signering får du ett meddelande via mail. Föreståndaren kan även avvisa din ansökan om den är ofullständig eller felaktigt ifylld.
Läs mer
Skicka till nämnd
Graphic
Om din ansökan är godkänd och signerad av föreståndaren kan du skicka in din ansökan till en djurförsöksetisk nämnd:
  Graphic
 1. Gå till Mina ansökningar och klicka på din ansökan. Här ser du vilken åtgärd som efterfrågas. Klicka på Skicka till nämnd.
 2. Graphic
 3. Du kommer till en översikt där du kan se de filer som ingår i ansökan. Här kan du också lämna ett meddelande till nämnden.
 4. Graphic
 5. Klicka på Jag vill skicka in ansökan för att skriva under ansökan elektroniskt och skicka in den till nämnden.
Mina ansökningar
Graphic
Under Mina ansökningar finns en översikt över dina ansökningar - både de som är under förberedelse och de som är inskickade till nämnd.
Det är den här menyn du ska använda när du vill fortsätta arbeta med en påbörjad ansökan. Det är också här du som föreståndare granskar och signerar ansökningar andra föreståndare har skickat till dig.
Som försöksledare ser du dina egna ansökningar. Som föreståndare ser du dessutom de ansökningar du är föreståndare för.
Graphic
Klicka på en ansökan för att visa:
 1. Status på ansökan och försändelser
 2. De filer ansökan innehåller
 3. Meddelanden som följer med ansökan
 4. Åtgärder som förväntas av dig
Du kan även se samtliga tidigare versioner av ansökan om det finns sådana.
Åtgärdsflaggor
Graphic
E-tjänsten visar tydligt när en ansökan kräver en åtgärd av dig och vilken åtgärd som krävs
Graphic
 • genom meddelande via mail,
 • startsidan – här visas antal ansökningar som kräver åtgärd,
 • Graphic
 • i översikten – här visas vilka ansökningar som kräver åtgärd,
 • Graphic
 • när du klickat på en ansökan – här visas vilken åtgärd som krävs.
För föreståndare
För föreståndare
För föreståndare
Graphic
Verifiering av föreståndare
Graphic
Graphic
För att kunna se de tillstånd att använda försöksdjur verksamheten har och ge försöksledare behörighet att använda dem måste du verifiera att du är en föreståndare. Det gör du under Mina uppgifter > Verifiering som föreståndare. Här anger du en personlig verifieringskod som du får från Jordbruksverket. Du behöver bara verifiera dig en gång.
Graphic
Översikt av tillstånd
Under Mina uppgifter > Koppla försöksledare kan du sedan se en översikt över de tillstånd verksamheten har.
Graphic
Genom att klicka på ett tillstånd kan du
 1. se information om tillståndet,
 2. se vilka försöksledare som är kopplade till tillståndet,
 3. koppla försöksledare,
 4. inaktivera försöksledare.
Koppla försöksledare till tillstånd
Graphic
När du ska koppla försöksledare får du välja mellan att
Du fyller sedan i giltighetsperiod för att ange under vilken tid försöksledaren ska vara kopplad till tillståndet.
Graphic
Du inaktiverar försöksledare från ett tillstånd genom att klicka på det röda krysset efter försöksledarens namn. Namnet kommer att stå kvar i grå text längst ner på listan, men försöksledaren kommer inte att kunna se eller välja det aktuella tillståndet.
Du kan enkelt koppla försöksledaren på nytt genom att klicka på dennes namn och ange en ny giltighetsperiod.
Granska och signera
Graphic
Under Mina ansökningar finns en översikt över de ansökningar du är föreståndare för.
Graphic
 1. Klicka på den ansökan du ska granska och signera och välj åtgärden Granska och signera.
 2. Graphic
 3. När du har klickat på Granska och signera kan du godkänna eller avvisa ansökan.
Graphic
Om du avvisar en ansökan öppnas ett fönster där du redogör för anledningen till avvisningen. Om du väljer att godkänna ansökan kommer du till en signeringssida.
Sammanfattning
Sammanfattning
Sammanfattning
Graphic
Sammanfattning
Graphic
1
I januari 2015 lanseras en ny e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsök.
1
Den här utbildningen har behandlat
  1
 • varför e-tjänsten införs,
 • 1
 • förändringar i ansökan,
 • 1
 • funktioner i e-tjänsten som förenklar ansökningsprocessen,
 • 1
 • roller och ansvar under ansökningsprocessen,
 • 1
 • hur de olika stegen i ansökan ser ut i e-tjänsten.
Synpunkter
Graphic
Tack för visat intresse! Vi vill gärna veta vad du tyckte om utbildningen, till exempel
 • Vad är ditt intryck av e-utbildningen i helhet?
 • Har du fått svar på dina frågor eller saknas någon information?
 • Har du något tips på hur e-utbildningen kan förbättras?
Maila dina synpunkter till etiskansokan@jordbruksverket.se
Kopiera
Om du har två eller flera undergrupper som är identiska förutom några specifika delar, till exempel vilka åtgärder djuren ska utsättas för, behöver du inte skriva in alla uppgifter på nytt för varje undergrupp. När du kopierar en grupp överförs alla inlagda uppgifter till den nya gruppen. Du kan sedan enkelt gå in och ändra endast de delar som skiljer de olika grupperna åt.
Försöksledare
Planerar försöket och ansöker om etisk prövning. Har tillsammans med föreståndaren det övergripande ansvaret för försöket och att det genomförs i överensstämmelse med det etiska godkännandet.
Den försöksledare som startar en ansökan står som sökande. Sökanden kan koppla andra försöksledare till sin ansökan för att ge dem tillgång för redigering, men det är bara sökanden som kan skicka ansökan till föreståndare för granskning och därefter till den regionala djurförsöksetiska nämnden. Koppling av fler försöksledare görs i e-tjänsten.
Föreståndare
Ansvarar för att bedriva försöksdjursverksamheten. Är med vid planering av försöket och granskar den färdiga ansökan. Har tillsammans med försöksledaren det övergripande ansvaret för försöket och att det genomförs i överensstämmelse med det etiska godkännandet.
Föreståndaren ger försöksledare behörighet att genomföra försök under de tillstånd han/hon är föreståndare för genom att koppla försöksledarna till dessa tillstånd. Denna koppling görs i e-tjänsten.
Regional djurförsöksetisk nämnd
Handlägger ansökan om etiskt godkännande och beslutar om den ska beviljas (med eller utan villkor) eller avslås.
Ändringar efter föreståndarens granskning
Om du gör några ändringar i din ansökan efter det att den har granskats och godkänts av föreståndaren måste du skicka in den ändrade versionen till föreståndaren på nytt innan du skickar in den till nämnden.
Avvisning
Om föreståndaren avvisar din ansökan måste du redigera din ansökan utifrån de synpunkter föreståndaren har. Du ser dessa genom att klicka på Visa meddelanden. När du har redigerat din ansökan skickar du in den till föreståndaren för en ny granskning.
last page