Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2017

JO 17 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2017

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2017

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

22

48 040

47 850

2,2

800

38 300

2,2

Blekinge

40

42 920

42 750

6,0

2 010

85 800

6,0

Skåne

101

44 200

44 030

1,2

4 550

200 300

1,2

Övriga

3

..

..

..

120

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

46 110

45 920

2,0

700

32 100

2,0

Götalands mellanbygder

131

44 000

43 820

2,0

6 300

276 300

2,0

Götalands norra slättbygder

2

..

..

..

80

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

10

..

..

..

390

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2017

166

44 250

44 070

1,7

7 480

329 600

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

174

45 240

45 060

0,6

6 880

309 800

0,6

2015

161

43 130

42 960

1,0

6 460

277 300

1,0

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

2013

169

42 100

41 930

1,2

6 070

254 400

1,2

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 020

256 000

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

43 480

43 310

0,4

6 310

273 600

0,4


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) För åren 2012–2016 redovisas de slutliga resultaten.