Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 27 SM 1501

Ekologisk animalieproduktion 2014
Organic animal production 2014
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Kraftig produktionsökning av ekologiska mejeri­produkter

Under 2014 ökade produktionen av ekologiska mejeriprodukter kraftigt efter att ha minskat under några år. Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk ökade med 18 % och för syrade produkter och ost ökade produktionen med 19 %. Produktionen av ekologisk grädde ökade med hela 69 %.

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2014 till 371 500 ton, en ökning med 5 100 ton eller drygt 1 %. År 2014 var knappt 13 % av den totala mängden invägd mjölk ekologisk, vilket var ungefär samma andel som 2013.

Slakten av ekologiskt uppfödda djur ökar

Slakten, i ton, av ekologiskt uppfödda nötkreatur och får och lamm ökade med 4 % respektive 7 % under 2014. Slakten av ekologiskt uppfödda nötkreatur uppgick till 19 100 ton vilket motsvarar en andel på drygt 14 % av den totala slakten av nötkreatur. Slakten av får och lamm var 1 100 ton, motsvarande drygt 22 % av den totala slakten.

Slakten av ekologiskt uppfödda svin ökade med 3 %. Den ekologiska svinproduktionen är dock av liten omfattning. Knappt 2 % av de slaktade svinen är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder.

Andelen ekologiska ägg ökar

År 2014 uppgick invägningen av ekologiska ägg vid Svenska Äggs medlems­packerier till 13 500 ton, en ökn­ing med 2 % jämfört med 2013. Andelen ekologiska ägg ökade och 2014 var knappt 14 % ekologiska.