Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2014

JO 27 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av ekologiskt uppfödda nötkreatur vid slakteri

3. Slaughter of organically reared cattle at slaughterhouses

 

Kvantitet

Quantity

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

 

Mellankalv (Fattened calves)

 

Antal (heads)

1 411

1 295

1 499

1 793

1 752

5,4 %

4,9 %

5,2 %

6,7 %

6,9 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

201

179

193

231

227

4,7 %

4,1 %

4,3 %

5,6 %

5,6 %

S:a Kalv (Total Calves)

Antal (heads)

1 551

1 394

1 600

1 902

1 858

5,8 %

5,1 %

5,5 %

7,0 %

7,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

211

184

198

236

232

4,9 %

4,1 %

4,4 %

5,6 %

5,7 %

Stut (Bullocks)

Antal (heads)

6 998

9 214

5 942

7 572

8 225

16,9 %

19,8 %

22,1 %

24,6 %

24,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

2 254

2 894

1 839

2 356

2 593

17,2 %

20,2 %

22,5 %

24,8 %

24,8 %

Äldre tjur (Male bovine animals)

Antal (heads)

482

617

580

678

782

17,7 %

19,8 %

23,6 %

27,6 %

28,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

262

320

297

332

383

18,4 %

19,7 %

24,4 %

27,4 %

28,4 %

Ungtjur1 (Bovine animals1)

Antal (heads)

12 234

13 849

10 287

12 135

11 895

7,8 %

8,1 %

7,4 %

8,5 %

8,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 981

4 396

3 260

3 920

3 847

7,7 %

8,1 %

7,3 %

8,5 %

8,1 %

Yngre tjur2 (Bovine animals2)

Antal (heads)

1 799

2 442

1 628

2 411

2 694

8,2 %

11,2 %

10,4 %

12,2 %

12,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

616

818

546

797

929

8,1 %

11,1 %

10,5 %

11,9 %

12,1 %

S:a Tjur (Total Bulls)

Antal (heads)

14 515

16 908

12 495

15 224

15 371

8,0 %

8,6 %

7,9 %

9,2 %

9,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

4 858

5 534

4 104

5 050

5 159

8,0 %

8,7 %

8,0 %

9,3 %

9,1 %

Kviga (Heifers)

Antal (heads)

7 664

7 967

10 427

11 011

11 825

14,4 %

16,6 %

17,4 %

19,4 %

19,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

2 155

2 221

2 933

3 061

3 382

14,3 %

16,4 %

17,3 %

18,9 %

19,0 %

Ko (Cows)

Antal (heads)

14 261

15 890

18 949

19 180

19 070

13,0 %

15,5 %

17,1 %

18,5 %

18,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

4 568

5 096

6 012

6 092

6 091

13,3 %

15,9 %

17,3 %

18,9 %

18,7 %

Ungko (Young cattle)

Antal (heads)

4 335

4 897

5 442

5 729

5 876

11,5 %

13,9 %

15,4 %

16,1 %

15,8 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 217

1 371

1 513

1 603

1 646

11,5 %

13,8 %

15,3 %

16,1 %

15,8 %

 

Summa Ko (Total Cows)

 

Antal (heads)

18 596

20 787

24 391

24 909

24 946

12,6 %

15,1 %

16,7 %

18,0 %

17,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

5 785

6 467

7 525

7 695

7 737

12,9 %

15,4 %

16,8 %

18,4 %

18,0 %

Summa Storboskap3 (Total Adult cattle3)

Antal (heads)

47 773

54 876

53 255

58 716

60 367

11,3 %

12,8 %

13,6 %

15,0 %

14,9 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

15 051

17 117

16 401

18 162

18 871

11,3 %

12,8 %

13,6 %

14,9 %

14,8 %

S:a nötkreatur (Total Cattle)

Antal (heads)

49 324

56 270

54 855

60 618

62 225

10,9 %

12,3 %

13,1 %

14,5 %

14,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

15 263

17 301

16 598

18 398

19 103

11,1 %

12,5 %

13,2 %

14,6 %

14,5 %


1) Ålder under 2 år. Age under 2 years.

2) Ålder över 2 år. Age above 2 years.

3) I storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows

Källa: Regina slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slaughter (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register and information from the control bodies accredited for certifying organic production.