Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2014

JO 27 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av ekologiskt uppfödda svin, får och lamm vid slakteri

4. Slaughter of organically reared pigs, sheep and lambs at slaughterhouses

 

Kvantitet

Quantity

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

 

Slaktsvin (Fattening pigs)

 

Antal (heads)

37 555

39 070

37 137

41 222

43 057

1,3 %

1,4 %

1,5 %

1,7 %

1,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 280

3 502

3 366

3 723

3 844

1,3 %

1,4 %

1,5 %

1,7 %

1,7 %

Suggor (Sows)

Antal (heads)

597

592

617

630

610

1,1 %

1,1 %

1,4 %

1,3 %

1,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

102

112

120

120

117

2,4 %

2,5 %

2,7 %

2,8 %

2,9 %

 

Galtar och unggrisar (Boars and young pigs)

 

Antal (heads)

..

638

914

677

626

..

1,5 %

2,6 %

2,3 %

2,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

..

55

50

39

36

..

1,7 %

1,8 %

1,6 %

1,4 %

 

S:a Svin (Total Pigs)

 

Antal (heads)

40 173

40 300

38 668

42 529

44 293

1,4 %

1,4 %

1,5 %

1,7 %

1,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 524

3 668

3 537

3 882

3 997

1,3 %

1,4 %

1,5 %

1,7 %

1,7 %

Tackor och baggar (Sheep)

Antal (heads)

4 755

5 379

6 509

7 449

7 749

14,5 %

16,3 %

18,7 %

21,4 %

22,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

136

155

181

207

218

14,8 %

16,3 %

18,7 %

21,6 %

22,2 %

Lamm (Lambs)

Antal (heads)

37 798

40 631

45 619

47 625

50 183

17,0 %

17,8 %

20,2 %

21,8 %

22,5 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

692

748

827

864

929

17,0 %

18,2 %

20,4 %

21,9 %

22,6 %

S:a Får och lamm (Total Sheep)

Antal (heads)

42 553

46 010

52 128

55 074

57 932

16,7 %

17,6 %

20,0 %

21,8 %

22,5 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

828

904

1 008

1 071

1 146

16,6 %

17,8 %

20,0 %

21,9 %

22,5 %


Källa: Regina slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slaughter (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register and information from the control bodies accredited for certifying organic production.