Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2014

JO 27 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Partihandelns invägning av ekologiska ägg

6. Organic eggs delivered to wholesalers

 

Kvantitet

Quantity 

Andel ekologisk invägning av total invägning

Organic share of total eggs delivered

 

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg (Eggs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

10 744

12 309

12 422

13 253

13 509

12,5 %

13,4 %

12,7 %

12,8 %

13,5 %


Anm. År 2014 uppskattas att 18,0 % av saluförd kvantitet inte passerade Svenska Äggs medlemspackerier.

Note: For 2014 it is estimated that 18.0 % of the total quantity sold was not sold by members of the Swedish Egg Association.

Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg Association.