Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2015

JO 27 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Invägning av ekologisk mjölk vid mejeri

2. Produktion av ekologiska mjölkprodukter vid mejeri

3. Slakt av ekologiskt uppfödda nötkreatur vid slakteri

4. Slakt av ekologiskt uppfödda svin, får och lamm vid slakteri

5. Slakt av ekologiskt uppfödda kycklingar

6. Partihandelns invägning av ekologiska ägg

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

 

 

and information from the control bodies accredited for certifying organic production.

 

 

Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg Association.