Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2015

JO 27 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Invägning av ekologisk mjölk vid mejeri

1. Organic milk delivered to dairies

 

 Kvantitet, ton

Quantity, tonnes

Andel ekologisk mjölk av totalt invägd mjölk

Organic share of total milk delivered

 

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (Milk)

331 929

364 034

366 305

371 452

370 259

11,6 %

12,7 %

12,8 %

12,7 %

12,6 %


Källa: LRF Mjölk

Source: LRF Dairy Sweden