Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2015

JO 27 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion av ekologiska mjölkprodukter vid mejeri

2. Production of organic dairy products at dairies

 

Kvantitet, ton

Quantity, tonnes

Andel ekologiska mjölkprodukter

Organic share of total production

 

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

 

Konsumtionsmjölk

118 777

104 207

98 729

116 710

139 234

13,5 %

12,0 %

11,4 %

14,4 %

17,1 %

(Drinking milk)

Därav fetthalt (Fat content)

> 2,0 %

30 541

25 110

22 528

20 783

20 523

12,2 %

10,2 %

9,6 %

9,1 %

9,0 %

1,0 - 2,0 %

65 552

59 213

54 423

70 397

91 546

14,4 %

13,1 %

11,6 %

16,8 %

21,3 %

< 1,0 %

22 684

19 884

21 778

25 530

27 165

13,2 %

11,8 %

13,5 %

15,9 %

17,1 %

 

Syrade produkter

25 995

23 826

22 131

26 327

36 393

9,9 %

9,4 %

8,9 %

10,7 %

14,8 %

(Acidified milk)

Därav fetthalt (Fat content)

> 2,0 %

21 496

19 101

16 220

16 585

18 188

14,4 %

13,2 %

11,8 %

12,3 %

14,4 %

- 2,0 %

4 499

4 725

5 911

9 742

18 205

4,0 %

4,3 %

5,3 %

8,7 %

15,3 %

Grädde (Cream)

3 292

3 360

2 609

4 418

7 587

3,0 %

3,0 %

2,5 %

4,2 %

6,8 %

Ost (Cheese)

629

531

564

673

1 536

0,6 %

0,5 %

0,6 %

0,8 %

1,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör (Butter)

..

..

..

..

..

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver (Milk powder)

..

..

..

..

..

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 


Källa: LRF Mjölk

Source: LRF Dairy Sweden