Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2015

JO 27 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av ekologiskt uppfödda nötkreatur vid slakteri

3. Slaughter of organically reared cattle at slaughterhouses

 

Kvantitet

Quantity

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

 

Mellankalv (Fattened calves)

 

Antal (heads)

1 295

1 499

1 793

1 752

1 444

4,9 %

5,2 %

6,7 %

6,9 %

6,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

179

193

231

227

198

4,1 %

4,3 %

5,5 %

5,6 %

5,7 %

S:a Kalv (Total Calves)

Antal (heads)

1 394

1 600

1 902

1 858

1 539

5,1 %

5,5 %

7,0 %

7,2 %

7,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

184

198

236

232

203

4,1 %

4,4 %

5,6 %

5,7 %

5,8 %

Stut (Bullocks)

Antal (heads)

9 214

5 942

7 572

8 225

8 133

19,8 %

22,1 %

24,6 %

24,6 %

24,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

2 894

1 839

2 356

2 593

2 629

20,2 %

22,5 %

24,7 %

24,8 %

24,6 %

Äldre tjur (Male bovine animals)

Antal (heads)

617

580

678

782

703

19,8 %

23,6 %

27,6 %

28,3 %

26,5 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

320

297

332

383

354

19,7 %

24,4 %

27,7 %

28,4 %

26,6 %

Ungtjur1 (Bovine animals1)

Antal (heads)

13 849

10 287

12 135

11 895

12 559

8,1 %

7,4 %

8,5 %

8,2 %

8,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

4 396

3 260

3 920

3 847

4 146

8,1 %

7,3 %

8,5 %

8,1 %

8,4 %

Yngre tjur2 (Bovine animals2)

Antal (heads)

2 442

1 628

2 411

2 694

2 449

11,2 %

10,4 %

12,2 %

12,0 %

12,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

818

546

797

929

846

11,1 %

10,5 %

11,9 %

12,1 %

11,9 %

S:a Tjur (Total Bulls)

Antal (heads)

16 908

12 495

15 224

15 371

15 711

8,6 %

7,9 %

9,2 %

9,0 %

9,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

5 534

4 104

5 050

5 159

5 346

8,7 %

8,0 %

9,3 %

9,1 %

9,2 %

Kviga (Heifers)

Antal (heads)

7 967

10 427

11 011

11 825

11 161

16,6 %

17,4 %

19,4 %

19,3 %

18,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

2 221

2 933

3 061

3 382

3 275

16,4 %

17,3 %

18,9 %

19,0 %

18,5 %

Ko (Cows)

Antal (heads)

15 890

18 949

19 180

19 070

17 605

15,5 %

17,1 %

18,7 %

18,5 %

17,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

5 096

6 012

6 092

6 091

5 751

15,9 %

17,3 %

19,0 %

18,8 %

17,7 %

Ungko (Young cattle)

Antal (heads)

4 897

5 442

5 729

5 876

5 920

13,9 %

15,4 %

16,2 %

15,9 %

15,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 371

1 513

1 603

1 646

1 683

13,8 %

15,3 %

16,3 %

15,9 %

15,5 %

Summa Ko (Total Cows)

Antal (heads)

20 787

24 391

24 909

24 946

23 525

15,1 %

16,7 %

18,0 %

17,7 %

16,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

6 467

7 525

7 695

7 737

7 433

15,4 %

16,8 %

18,4 %

18,1 %

17,1 %

Summa Storboskap3 (Total Adult cattle3)

Antal (heads)

54 876

53 255

58 716

60 367

58 530

12,8 %

13,6 %

15,0 %

14,9 %

14,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

17 117

16 401

18 162

18 871

18 684

12,8 %

13,6 %

14,9 %

14,8 %

14,4 %

S:a nötkreatur (Total Cattle)

Antal (heads)

56 270

54 855

60 618

62 225

60 069

12,3 %

13,1 %

14,5 %

14,4 %

14,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

17 301

16 598

18 398

19 103

18 887

12,5 %

13,2 %

14,6 %

14,5 %

14,2 %


1) Ålder under 2 år. Age under 2 years.

2) Ålder över 2 år. Age above 2 years.

3) I storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows

Källa: Regina slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slaughter (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register