Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2015

JO 27 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av ekologiskt uppfödda svin, får och lamm vid slakteri

4. Slaughter of organically reared pigs, sheep and lambs at slaughterhouses

 

Kvantitet

Quantity

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

 

Slaktsvin (Fattening pigs)

 

Antal (heads)

39 070

37 137

41 222

43 057

48 233

1,4 %

1,5 %

1,7 %

1,7 %

1,9 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 502

3 366

3 723

3 844

4 326

1,4 %

1,5 %

1,7 %

1,7 %

1,9 %

Suggor (Sows)

Antal (heads)

592

617

630

610

933

1,1 %

1,4 %

1,3 %

1,2 %

1,9 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

112

120

120

117

176

2,5 %

2,7 %

2,8 %

2,9 %

5,1 %

Galtar och unggrisar (Boars and young pigs)

Antal (heads)

638

914

677

626

560

1,5 %

2,6 %

2,2 %

2,0 %

1,8 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

55

50

39

36

34

1,7 %

1,8 %

1,6 %

1,4 %

1,5 %

S:a Svin (Total Pigs)

Antal (heads)

40 300

38 668

42 529

44 293

49 726

1,4 %

1,5 %

1,7 %

1,7 %

1,9 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 668

3 537

3 882

3 997

4 537

1,4 %

1,5 %

1,7 %

1,7 %

1,9 %

Tackor och baggar (Sheep)

Antal (heads)

5 379

6 509

7 449

7 749

6 752

16,3 %

18,7 %

21,5 %

22,2 %

20,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

155

181

207

218

195

16,3 %

18,7 %

21,6 %

22,2 %

20,5 %

Lamm (Lambs)

Antal (heads)

40 631

45 619

47 625

50 183

49 992

17,8 %

20,2 %

21,9 %

22,5 %

22,5 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

748

827

864

929

936

18,2 %

20,4 %

21,9 %

22,6 %

22,5 %

S:a Får och lamm (Total Sheep)

Antal (heads)

46 010

52 128

55 074

57 932

56 744

17,6 %

20,0 %

21,8 %

22,5 %

22,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

904

1 008

1 071

1 146

1 131

17,8 %

20,0 %

21,9 %

22,5 %

22,1 %


Källa: Regina slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slaughter (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register and information from the control bodies accredited for certifying organic production.