Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2015

JO 27 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Partihandelns invägning av ekologiska ägg

6. Organic eggs delivered to wholesalers

 

Kvantitet

Quantity 

Andel ekologisk invägning av total invägning

Organic share of total eggs delivered

 

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg (Eggs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

12 309

12 422

13 253

13 509

17 050

13,4 %

12,7 %

12,8 %

13,5 %

16,1 %


Anm. År 2015 uppskattas att 17,0 % av saluförd kvantitet inte passerade Svenska Äggs medlemspackerier. Motsvarande andel för tidigare år var 20 % åren 2011-2013 och 18 % år 2014.

Note: For 2015 it is estimated that 17.0 % of the total quantity sold was not sold by members of the Swedish Egg Association. For earlier years, 20 % 2011-2013 and 18 % 2014.