Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 27 SM 1701

Ekologisk animalieproduktion 2016
Organic animal production 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Fortsatt ökning av invägningen av ekologiska ägg

År 2016 uppgick invägningen av ekologiska ägg vid Svenska Äggs medlems­packerier till drygt 21 300 ton, en ökn­ing med 25 % jämfört med 2015. Andelen ekologiska ägg ökade och var 2016 närmare 18 % av den totala invägningen. Invägningen av ekologiska ägg har nästan fördubblats sedan 2010.

Ökad slakt av ekologiskt hållna slaktkycklingar och svin.

Under 2016 ökade produktionen av ekologiska slaktkycklingar med 1 000 ton eller 193 % jämfört med 2015. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är dock liten i omfattning. 2016 var 1 % av slaktkycklingproduktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder.

Den ekologiska svinproduktionen har ökad kontinuerligt sedan 2012. Under 2016 ökade slakten med 6 % jämfört med 2015 och uppgick till 4 800 ton. Sedan 2012 har slakten ökat med 36 %. Den ekologiska grisproduktionen är, precis som slaktkycklingproduktionen, liten i förhållande till den totala produktionen. 2016 var 2 % av produktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder.

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur uppgick till 19 100 ton och slakten av ekologiskt hållna får och lamm uppgick till 1 100 ton. I båda fallen var slakten i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Invägningen av ekologisk mjölk oförändrad 2016

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2016 till 371 000 ton vilket innebär att den i stort sett var oförändrad jämfört med 2015. Andelen invägd ekologisk mjölk ökade svagt och 2016 var 13 % av invägningen ekologisk.

För produktionen av mejeriprodukter var utvecklingen tudelad. Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk ökade med 4 % medan produktionen av syrade produkter minskade med 25 %. Även produktionen av ekologisk grädde och ost minskade.