Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2016

JO 27 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Invägning av ekologisk mjölk vid mejeri

1. Organic milk delivered to dairies

 

 Kvantitet, ton

Quantity, tonnes

Andel ekologisk mjölk av totalt invägd mjölk

Organic share of total milk delivered

 

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (Milk)

364 034

366 305

371 827

370 259

371 015

12,7 %

12,8 %

12,7 %

12,6 %

13,0 %


Källa: LRF Mjölk

Source: LRF Dairy Sweden