Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2016

JO 27 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion av ekologiska mjölkprodukter vid mejeri

2. Production of organic dairy products at dairies

 

Kvantitet, ton

Quantity, tonnes

Andel ekologiska mjölkprodukter

Organic share of total production

 

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

Konsumtionsmjölk

104 207

98 729

116 710

139 339

144 743

12,0 %

11,4 %

14,4 %

17,1 %

18,4 %

(Drinking milk)

 

 

 

 

 

 

 

Därav fetthalt (Fat content)

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

25 110

22 528

20 783

20 628

25 595

10,2 %

9,6 %

9,1 %

9,1 %

11,2 %

1,0 – 2,0 %

59 213

54 423

70 397

91 546

91 787

13,1 %

11,6 %

16,8 %

21,3 %

22,6 %

< 1,0 %

19 884

21 778

25 530

27 165

27 361

11,8 %

13,5 %

15,9 %

17,1 %

18,2 %

 

 

 

 

 

 

 

Syrade produkter

23 826

22 131

26 327

36 364

27 367

9,4 %

8,9 %

10,7 %

14,8 %

11,3 %

(Acidified milk)

 

 

 

 

 

 

 

Därav fetthalt (Fat content)

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

19 101

16 220

16 585

18 159

16 462

13,2 %

11,8 %

12,3 %

14,4 %

12,1 %

­– 2,0 %

4 725

5 911

9 742

18 205

10 905

4,3 %

5,3 %

8,7 %

15,3 %

10,3 %

 

 

 

 

 

 

 

Grädde (Cream)

3 360

2 609

4 418

7 587

5 599

3,0 %

2,5 %

4,2 %

6,8 %

5,0 %

 

 

 

 

 

 

 

Ost (Cheese)

531

564

673

1 536

1 223

0,5 %

0,6 %

0,8 %

1,7 %

1,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör (Butter)

..

..

..

..

..

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver (Milk powder)

..

..

..

..

..

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 


Källa: LRF Mjölk

Source: LRF Dairy Sweden