Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2016

JO 27 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur vid slakteri

3. Slaughter of organically reared cattle at slaughterhouses

 

Kvantitet

Quantity

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

 

Mellankalv (Fattened calves)

 

Antal (heads)

1 499

1 793

1 752

1 444

1 175

5,2 %

6,7 %

6,9 %

6,7 %

7,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

193

231

227

198

160

4,3 %

5,5 %

5,6 %

5,7 %

6,0 %

 

 

 

 

S:a Kalv (Total Calves)

 

 

 

 

Antal (heads)

1 600

1 902

1 858

1 539

1 205

5,5 %

7,0 %

7,2 %

7,1 %

7,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

198

236

232

203

162

4,4 %

5,6 %

5,7 %

5,8 %

6,1 %

 

 

 

 

Stut (Bullocks)

 

 

 

 

Antal (heads)

5 942

7 572

8 225

8 133

8 663

22,1 %

24,6 %

24,6 %

24,4 %

25,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 839

2 356

2 593

2 629

2 882

22,5 %

24,7 %

24,8 %

24,6 %

25,7 %

 

 

 

 

Äldre tjur (Male bovine animals)

 

 

 

 

Antal (heads)

580

678

782

703

709

23,6 %

27,6 %

28,3 %

26,5 %

27,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

297

332

383

354

355

24,4 %

27,7 %

28,4 %

26,6 %

26,9 %

 

 

 

 

Ungtjur1 (Bovine animals1)

 

 

 

 

Antal (heads)

10 287

12 135

11 895

12 559

11 718

7,4 %

8,5 %

8,2 %

8,4 %

8,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 260

3 920

3 847

4 146

3 974

7,3 %

8,5 %

8,1 %

8,4 %

8,0 %

 

 

 

 

Yngre tjur2 (Bovine animals2)

 

 

 

 

Antal (heads)

1 628

2 411

2 694

2 449

2 456

10,4 %

12,2 %

12,0 %

12,0 %

12,5 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

546

797

929

846

868

10,5 %

11,9 %

12,1 %

11,9 %

12,3 %

 

 

 

 

S:a Tjur (Total Bulls)

 

 

 

 

Antal (heads)

12 495

15 224

15 371

15 711

14 883

7,9 %

9,2 %

9,0 %

9,1 %

8,9 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

4 104

5 050

5 159

5 346

5 197

8,0 %

9,3 %

9,1 %

9,2 %

9,0 %

 

 

 

 

Kviga (Heifers)

 

 

 

 

Antal (heads)

10 427

11 011

11 825

11 161

10 433

17,4 %

19,4 %

19,3 %

18,6 %

18,9 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

2 933

3 061

3 382

3 275

3 169

17,3 %

18,9 %

19,0 %

18,5 %

18,9 %

 

 

 

 

Ko (Cows)

 

 

 

 

Antal (heads)

18 949

19 180

19 070

17 605

18 158

17,1 %

18,7 %

18,5 %

17,1 %

18,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

6 012

6 092

6 091

5 751

5 976

17,3 %

19,0 %

18,8 %

17,7 %

18,7 %

 

 

 

 

Ungko (Young cattle)

 

 

 

 

Antal (heads)

5 442

5 729

5 876

5 920

5 871

15,4 %

16,2 %

15,9 %

15,4 %

15,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 513

1 603

1 646

1 683

1 702

15,3 %

16,3 %

15,9 %

15,5 %

15,8 %

 

 

 

 

Summa Ko (Total Cows)

 

 

 

 

Antal (heads)

24 391

24 909

24 946

23 525

24 029

16,7 %

18,0 %

17,7 %

16,6 %

17,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

7 525

7 695

7 737

7 433

7 678

16,8 %

18,4 %

18,1 %

17,1 %

18,0 %

 

 

 

 

Summa Storboskap3 (Total Adult cattle3)

 

 

 

 

Antal (heads)

53 255

58 716

60 367

58 530

58 008

13,6 %

15,0 %

14,9 %

14,4 %

14,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

16 401

18 162

18 871

18 684

18 926

13,6 %

14,9 %

14,8 %

14,4 %

14,7 %

 

 

 

 

S:a nötkreatur (Total Cattle)

 

 

 

 

Antal (heads)

54 855

60 618

62 225

60 069

59 213

13,1 %

14,5 %

14,4 %

14,0 %

14,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

16 598

18 398

19 103

18 887

19 088

13,2 %

14,6 %

14,5 %

14,2 %

14,5 %


1) Ålder under 2 år. Age under 2 years.

2) Ålder över 2 år. Age above 2 years.

3) I storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows

Källa: Regina slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slaughter (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register