Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2016

JO 27 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av ekologiskt hållna svin, får och lamm vid slakteri

4. Slaughter of organically reared pigs, sheep and lambs at slaughterhouses

 

Kvantitet

Quantity

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

Slaktsvin (Fattening pigs)

 

 

Antal (heads)

37 137

41 222

43 057

48 233

50 607

1,5 %

1,7 %

1,7 %

1,9 %

2,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 366

3 723

3 844

4 326

4 601

1,5 %

1,7 %

1,7 %

1,9 %

2,1 %

 

 

 

 

Suggor (Sows)

 

 

 

 

Antal (heads)

617

630

610

933

870

1,4 %

1,3 %

1,2 %

1,9 %

1,8 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

120

120

117

176

167

2,7 %

2,8 %

2,9 %

5,1 %

6,3 %

 

 

 

 

Galtar och unggrisar (Boars and young pigs)

 

 

 

 

Antal (heads)

914

677

626

560

699

2,6 %

2,2 %

2,0 %

1,8 %

2,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

50

39

36

34

51

1,8 %

1,6 %

1,4 %

1,5 %

2,2 %

 

 

 

 

S:a Svin (Total Pigs)

 

 

 

 

Antal (heads)

38 668

42 529

44 293

49 726

52 176

1,5 %

1,7 %

1,7 %

1,9 %

2,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 537

3 882

3 997

4 537

4 819

1,5 %

1,7 %

1,7 %

1,9 %

2,1 %

 

 

 

 

Tackor och baggar (Sheep)

 

 

 

 

Antal (heads)

6 509

7 449

7 749

6 752

7 489

18,7 %

21,5 %

22,2 %

20,2 %

22,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

181

207

218

195

213

18,7 %

21,6 %

22,2 %

20,5 %

22,4 %

 

 

 

 

Lamm (Lambs)

 

 

 

 

Antal (heads)

45 619

47 625

50 183

49 992

49 378

20,2 %

21,9 %

22,5 %

22,5 %

22,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

827

864

929

936

924

20,4 %

21,9 %

22,6 %

22,5 %

22,6 %

 

 

 

 

S:a Får och lamm (Total Sheep)

 

 

 

 

Antal (heads)

52 128

55 074

57 932

56 744

56 867

20,0 %

21,8 %

22,5 %

22,2 %

22,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 008

1 071

1 146

1 131

1 138

20,0 %

21,9 %

22,5 %

22,1 %

22,6 %


Källa: Regina slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slaughter (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register and information from the control bodies accredited for certifying organic production.