Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2016

JO 27 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Slakt av ekologiskt hållna kycklingar

5. Slaughter of organically reared chickens

 

Kvantitet

Quantity 

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar (Chickens)

 

 

 

Antal (heads)

170 035

144 022

157 612

248 357

726 770

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

374

317

347

520

1 523

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0,4 %

1,0 %


Källa: Kontrollorganen för ekologisk produktion och Jordbruksverkets bearbetningar.

Source: Information from the control bodies accredited for certifying organic production processed by the Swedish Board of