Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2016

JO 27 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Partihandelns invägning av ekologiska ägg

6. Organic eggs delivered to wholesalers

 

Kvantitet

Quantity 

Andel ekologisk invägning av total invägning

Organic share of total eggs delivered

 

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg (Eggs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

12 422

13 253

13 509

17 050

21 347

12,7 %

12,8 %

13,5 %

16,1 %

17,7 %


Anm. År 2016 uppskattas att 13,5 % av saluförd kvantitet inte passerade Svenska Äggs medlemspackerier. Motsvarande andel för tidigare år var 20 % åren 2011–2013, 18 % år 2014 och 17 % 2015.

Note: For 2016 it is estimated that 13.5 % of the total quantity sold was not sold by members of the Swedish Egg Association. For earlier years, 20 % 2011­–2013, 18 % 2014 and 17 % 2015.

Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg Association