Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2017

JO 27 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Invägning av ekologisk mjölk vid mejeri

1. Organic milk delivered to dairies

 

 Kvantitet, ton

Quantity, tonnes

Andel ekologisk mjölk av totalt invägd mjölk

Organic share of total milk delivered

 

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (Milk)

366 305

371 827

370 259

369 204

414 233

12,8 %

12,7 %

12,6 %

13,0 %

14,7 %


Anm. Källan är LRF Mjölk och Jordbruksverkets bearbetningar

Source: LRF Dairy Sweden