Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2017

JO 27 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion av ekologiska mjölkprodukter vid mejeri

2. Production of organic dairy products at dairies

 

Kvantitet, ton

Quantity, tonnes

Andel ekologiska mjölkprodukter

Organic share of total production

 

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

Konsumtionsmjölk

98 729

116 710

139 339

144 743

140 026

11,4 %

14,4 %

17,1 %

18,4 %

18,4 %

(Drinking milk)

 

 

 

 

 

 

 

Därav fetthalt (Fat content)

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

22 528

20 783

20 628

25 595

25 814

9,6 %

9,1 %

9,1 %

11,2 %

..

1,0 – 2,0 %

54 423

70 397

91 546

91 787

88 534

11,6 %

16,8 %

21,3 %

22,6 %

..

< 1,0 %

21 778

25 530

27 165

27 361

25 677

13,5 %

15,9 %

17,1 %

18,2 %

..

 

 

 

 

 

 

 

Syrade produkter

22 131

26 327

36 364

27 367

25 993

8,9 %

10,7 %

14,8 %

11,3 %

10,9 %

(Acidified milk)

 

 

 

 

 

 

 

Därav fetthalt (Fat content)

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

16 220

16 585

18 159

16 462

15 524

11,8 %

12,3 %

14,4 %

12,1 %

..

­– 2,0 %

5 911

9 742

18 205

10 905

10 469

5,3 %

8,7 %

15,3 %

10,3 %

..

 

 

 

 

 

 

 

Grädde (Cream)

2 609

4 418

7 587

5 599

5 348

2,5 %

4,2 %

6,8 %

5,0 %

5,1 %

 

 

 

 

 

 

 

Ost (Cheese)

564

673

1 536

1 223

1 661

0,6 %

0,8 %

1,7 %

1,4 %

2,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör (Butter)

..

..

..

..

..

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver (Milk powder)

..

..

..

..

..

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 


Anm. Källan är LRF Mjölk och Jordbruksverkets bearbetningar

Source: LRF Dairy Sweden