Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2017

JO 27 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur vid slakteri

3. Slaughter of organically reared cattle at slaughterhouses

 

Kvantitet

Quantity

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

 

Mellankalv (Fattened calves)

 

Antal (heads)

1 793

1 752

1 444

1 175

1 007

6,7 %

6,9 %

6,7 %

7,3 %

7,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

231

227

198

160

134

5,5 %

5,6 %

5,7 %

6,0 %

5,6 %

 

 

 

 

S:a Kalv (Total Calves)

 

 

 

 

Antal (heads)

1 902

1 858

1 539

1 205

1 046

7,0 %

7,2 %

7,1 %

7,4 %

7,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

236

232

203

162

137

5,6 %

5,7 %

5,8 %

6,1 %

5,7 %

 

 

 

 

Stut (Bullocks)

 

 

 

 

Antal (heads)

7 572

8 225

8 133

8 663

9 093

24,6 %

24,6 %

24,4 %

25,3 %

25,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

2 356

2 593

2 629

2 882

3 054

24,7 %

24,8 %

24,6 %

25,7 %

25,5 %

 

 

 

 

Äldre tjur (Male bovine animals)

 

 

 

 

Antal (heads)

678

782

703

709

675

27,6 %

28,3 %

26,5 %

27,3 %

25,5 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

332

383

354

355

347

27,7 %

28,4 %

26,6 %

26,9 %

25,7 %

 

 

 

 

Ungtjur1 (Bovine animals1)

 

 

 

 

Antal (heads)

12 135

11 895

12 559

11 718

11 305

8,5 %

8,2 %

8,4 %

8,1 %

7,5 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 920

3 847

4 146

3 974

3 931

8,5 %

8,1 %

8,4 %

8,0 %

7,5 %

 

 

 

 

Yngre tjur2 (Bovine animals2)

 

 

 

 

Antal (heads)

2 411

2 694

2 449

2 456

2 479

12,2 %

12,0 %

12,0 %

12,5 %

12,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

797

929

846

868

882

11,9 %

12,1 %

11,9 %

12,3 %

11,9 %

 

 

 

 

S:a Tjur (Total Bulls)

 

 

 

 

Antal (heads)

15 224

15 371

15 711

14 883

14 459

9,2 %

9,0 %

9,1 %

8,9 %

8,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

5 050

5 159

5 346

5 197

5 160

9,3 %

9,1 %

9,2 %

9,0 %

8,5 %

 

 

 

 

Kviga (Heifers)

 

 

 

 

Antal (heads)

11 011

11 825

11 161

10 433

9 884

19,4 %

19,3 %

18,6 %

18,9 %

18,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 061

3 382

3 275

3 169

3 029

18,9 %

19,0 %

18,5 %

18,9 %

18,3 %

 

 

 

 

Ko (Cows)

 

 

 

 

Antal (heads)

19 180

19 070

17 605

18 158

18 797

18,7 %

18,5 %

17,1 %

18,1 %

20,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

6 092

6 091

5 751

5 976

6 202

19,0 %

18,8 %

17,7 %

18,7 %

20,4 %

 

 

 

 

Ungko (Young cattle)

 

 

 

 

Antal (heads)

5 729

5 876

5 920

5 871

5 813

16,2 %

15,9 %

15,4 %

15,6 %

17,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 603

1 646

1 683

1 702

1 708

16,3 %

15,9 %

15,5 %

15,8 %

17,2 %

 

 

 

 

Summa Ko (Total Cows)

 

 

 

 

Antal (heads)

24 909

24 946

23 525

24 029

24 610

18,0 %

17,8 %

16,6 %

17,4 %

19,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

7 695

7 737

7 433

7 678

7 910

18,4 %

18,1 %

17,1 %

18,0 %

19,6 %

 

 

 

 

Summa Storboskap3 (Total Adult cattle3)

 

 

 

 

Antal (heads)

58 716

60 367

58 530

58 008

58 046

15,0 %

14,9 %

14,4 %

14,7 %

14,8 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

18 162

18 871

18 684

18 926

19 153

14,9 %

14,8 %

14,4 %

14,7 %

14,8 %

 

 

 

 

S:a nötkreatur (Total Cattle)

 

 

 

 

Antal (heads)

60 618

62 225

60 069

59 213

59 092

14,5 %

14,4 %

14,0 %

14,4 %

14,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

18 398

19 103

18 887

19 088

19 290

14,6 %

14,5 %

14,2 %

14,5 %

14,6 %


1) Ålder under 2 år. Age under 2 years.

2) Ålder över 2 år. Age above 2 years.

3) I storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows

Anm. Källa: Regina slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slaughter (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register