Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2017

JO 27 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm vid slakteri

4. Slaughter of organically reared pigs, sheep and lambs at slaughterhouses

 

Kvantitet

Quantity

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

Slaktgrisar (Fattening pigs)

 

 

Antal (heads)

41 222

43 057

48 233

50 607

50 702

1,7 %

1,7 %

1,9 %

2,1 %

2,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 723

3 844

4 326

4 601

4 569

1,7 %

1,7 %

1,9 %

2,1 %

2,0 %

 

 

 

 

Suggor (Sows)

 

 

 

 

Antal (heads)

630

610

933

870

1 036

1,3 %

1,2 %

1,9 %

1,8 %

2,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

120

117

176

167

198

1,4 %

1,3 %

2,0 %

1,9 %

2,3 %

 

 

 

 

Galtar och unggrisar (Boars and young pigs)

 

 

 

 

Antal (heads)

677

626

560

699

598

2,2 %

2,0 %

1,8 %

2,3 %

2,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

39

36

34

51

45

1,6 %

1,4 %

1,5 %

2,2 %

1,9 %

 

 

 

 

S:a Grisar (Total Pigs)

 

 

 

 

Antal (heads)

42 529

44 293

49 726

52 176

52 336

1,7 %

1,7 %

1,9 %

2,1 %

2,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 882

3 997

4 537

4 819

4 811

1,7 %

1,7 %

1,9 %

2,1 %

2,0 %

 

 

 

 

Tackor och baggar (Sheep)

 

 

 

 

Antal (heads)

7 449

7 749

6 752

7 489

8 273

21,5 %

22,2 %

20,2 %

22,6 %

22,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

207

218

195

213

232

21,6 %

22,2 %

20,5 %

22,4 %

21,9 %

 

 

 

 

Lamm (Lambs)

 

 

 

 

Antal (heads)

47 625

50 183

49 992

49 378

47 052

21,9 %

22,5 %

22,5 %

22,7 %

21,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

864

929

936

924

877

21,9 %

22,6 %

22,5 %

22,6 %

20,9 %

 

 

 

 

S:a Får och lamm (Total Sheep)

 

 

 

 

Antal (heads)

55 074

57 932

56 744

56 867

55 325

21,8 %

22,5 %

22,2 %

22,6 %

21,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 071

1 146

1 131

1 138

1 109

21,9 %

22,5 %

22,1 %

22,6 %

21,1 %


Anm. Källa: Regina slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slaughter (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register and information from the control bodies accredited for certifying organic production.