Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2017

JO 27 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Slakt av ekologiskt hållna kycklingar

5. Slaughter of organically reared chickens

 

Kvantitet

Quantity 

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kycklingar (Chickens)

 

 

 

Antal (heads)

144 022

157 612

248 357

726 770

854 865

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,7 %

0,9 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

317

347

520

1 523

1 667

0,3 %

0,3 %

0,4 %

1,0 %

1,1 %


Anm. Källan är kontrollorganen för ekologisk produktion och Jordbruksverkets bearbetningar. Medelslaktvikten som används i beräkningarna för respektive var 2,2 kg åren 2009-2014, 2,095 kg åren 2015-2016 samt 1,95 kg 2017

Source: Information from the control bodies accredited for certifying organic production processed by the Swedish Board of Agriculture. The average weight of slaughter used in the calculations were 2,2 kilos 2009-2014, 2,095 kilos 2015-2016 and 1,95 kilos 2017