Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2017

JO 27 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Partihandelns invägning av ekologiska ägg

6. Organic eggs delivered to wholesalers

 

Kvantitet

Quantity 

Andel ekologisk invägning av total invägning

Organic share of total eggs delivered

 

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg (Eggs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

13 253

13 509

17 050

21 347

20 384

12,8 %

13,5 %

16,1 %

17,7 %

17,2 %


Anm. År 2017 uppskattas att 14,2 % av saluförd kvantitet inte passerade Svenska Äggs medlemspackerier. Motsvarande andel för tidigare år var 20 % åren 2011–2013, 18 % år 2014, 17 % år 2015 och 13,5 % år 2016.

Note: For 2017 it is estimated that 14,2 % of the total quantity sold was not sold by members of the Swedish Egg Association. For earlier years, 20 % 2011­–2013, 18 % 2014, 17 % 2015 and 13,5 % 2016.

Anm. Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg Association