Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2018

JO 27 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion av ekologiska mjölkprodukter vid mejeri

2. Production of organic dairy products at dairies

 

Kvantitet, 1 000 ton

Quantity, 1000 tonnes

Andel ekologiska mjölkprodukter

Organic share of total production

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

116,7

139,3

144,7

140,0

141,4

14,4 %

17,1 %

18,4 %

18,4 %

18,7 %

(Drinking milk)

 

 

 

 

 

 

 

Därav fetthalt (Fat content)

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

20,8

20,6

25,6

25,8

25,9

9,1 %

9,1 %

11,2 %

..

..

1,0 – 2,0 %

70,4

91,6

91,8

88,5

89,2

16,8 %

21,3 %

22,6 %

..

..

< 1,0 %

25,5

27,2

27,4

25,7

26,4

15,9 %

17,1 %

18,2 %

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Syrade produkter

26,3

36,4

27,4

26,0

25,9

10,7 %

14,8 %

11,3 %

10,9 %

11,3 %

(Acidified milk)

 

 

 

 

 

 

 

Därav fetthalt (Fat content)

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

16,6

18,2

16,5

15,5

15,7

12,3 %

14,4 %

12,1 %

..

..

­– 2,0 %

9,7

18,2

10,9

10,5

10,2

8,7 %

15,3 %

10,3 %

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Grädde (Cream)

4,4

7,6

5,6

5,4

5,9

4,2 %

6,8 %

5,0 %

5,1 %

5,7 %

 

 

 

 

 

 

 

Ost (Cheese)

0,7

1,5

1,2

1,7

1,6

0,8 %

1,7 %

1,4 %

2,0 %

2,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör (Butter)

..

..

..

..

..

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver (Milk powder)

..

..

..

..

..

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 


Anm. Källan är LRF Mjölk och Jordbruksverkets bearbetningar fram till och med 2017, därefter baseras uppgifterna på Jordbruksverkets insamling.

Source: LRF Dairy Sweden until year 2017. From 2018 and onwards the statistics is based on data collected by the Swedish Board of Agriculture.