Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2018

JO 27 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur vid slakteri

3. Slaughter of organically reared cattle at slaughterhouses

 

Kvantitet

Quantity

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

 

Mellankalv (Fattened calves)

 

Antal (heads)

1 752

1 444

1 175

1 007

1 369

6,9 %

6,7 %

7,3 %

7,0 %

8,9 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

227

198

160

134

178

5,6 %

5,7 %

6,0 %

5,6 %

7,1 %

 

 

 

 

Summa Kalv (Total Calves)

 

 

 

 

Antal (heads)

1 858

1 539

1 205

1 046

1 423

7,2 %

7,1 %

7,4 %

7,3 %

9,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

232

203

162

137

182

5,7 %

5,8 %

6,1 %

5,7 %

7,2 %

 

 

 

 

Stut (Bullocks)

 

 

 

 

Antal (heads)

8 225

8 133

8 663

9 093

9 969

24,6 %

24,4 %

25,3 %

25,1 %

28,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

2 593

2 629

2 882

3 054

3 231

24,8 %

24,6 %

25,7 %

25,5 %

28,0 %

 

 

 

 

Äldre tjur (Male bovine animals)

 

 

 

 

Antal (heads)

782

703

709

675

839

28,3 %

26,5 %

27,3 %

25,5 %

29,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

383

354

355

347

413

28,4 %

26,6 %

26,9 %

25,7 %

29,1 %

 

 

 

 

Ungtjur1 (Bovine animals1)

 

 

 

 

Antal (heads)

11 895

12 559

11 718

11 305

11 708

8,2 %

8,4 %

8,1 %

7,5 %

7,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 847

4 146

3 974

3 931

3 953

8,1 %

8,4 %

8,0 %

7,5 %

7,6 %

 

 

 

 

Yngre tjur2 (Bovine animals2)

 

 

 

 

Antal (heads)

2 694

2 449

2 456

2 479

2 601

12,0 %

12,0 %

12,5 %

12,1 %

12,8 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

929

846

868

882

931

12,1 %

11,9 %

12,3 %

11,9 %

12,7 %

 

 

 

 

Summa Tjur (Total Bulls)

 

 

 

 

Antal (heads)

15 371

15 711

14 883

14 459

15 148

9,0 %

9,1 %

8,9 %

8,3 %

8,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

5 159

5 346

5 197

5 160

5 297

9,1 %

9,2 %

9,0 %

8,5 %

8,7 %

 

 

 

 

Kviga (Heifers)

 

 

 

 

Antal (heads)

11 825

11 161

10 433

9 884

11 621

19,3 %

18,6 %

18,9 %

18,4 %

19,8 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 382

3 275

3 169

3 029

3 409

19,0 %

18,5 %

18,9 %

18,3 %

19,2 %

 

 

 

 

Ko (Cows)

 

 

 

 

Antal (heads)

19 070

17 605

18 158

18 797

23 713

18,5 %

17,1 %

18,1 %

20,1 %

22,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

6 091

5 751

5 976

6 202

7 702

18,8 %

17,7 %

18,7 %

20,4 %

22,8 %

 

 

 

 

Ungko (Young cattle)

 

 

 

 

Antal (heads)

5 876

5 920

5 871

5 813

6 947

15,9 %

15,4 %

15,6 %

17,2 %

19,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 646

1 683

1 702

1 708

1 985

15,9 %

15,5 %

15,8 %

17,2 %

19,0 %

 

 

 

 

Summa Ko (Total Cows)

 

 

 

 

Antal (heads)

24 946

23 525

24 029

24 610

30 660

17,8 %

16,6 %

17,4 %

19,3 %

21,8 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

7 737

7 433

7 678

7 910

9 687

18,1 %

17,1 %

18,0 %

19,6 %

21,9 %

 

 

 

 

Summa Storboskap3 (Total Adult cattle3)

 

 

 

 

Antal (heads)

60 367

58 530

58 008

58 046

67 398

14,9 %

14,4 %

14,7 %

14,8 %

16,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

18 871

18 684

18 926

19 153

21 624

14,8 %

14,4 %

14,7 %

14,8 %

16,1 %

 

 

 

 

Summa nötkreatur (Total Cattle)

 

 

 

 

Antal (heads)

62 225

60 069

59 213

59 092

68 821

14,4 %

14,0 %

14,4 %

14,6 %

16,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

19 103

18 887

19 088

19 290

21 806

14,5 %

14,2 %

14,5 %

14,6 %

15,9 %


1) Ålder under 2 år. Age under 2 years.

2) Ålder över 2 år. Age above 2 years.

3) I storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows

Anm. Källa: Regina slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slakt (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register and