Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2018

JO 27 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm vid slakteri

4. Slaughter of organically reared pigs, sheep and lambs at slaughterhouses

 

Kvantitet

Quantity

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

Slaktgrisar (Fattening pigs)

 

 

Antal (heads)

43 057

48 233

50 607

50 702

57 557

1,7 %

1,9 %

2,1 %

2,0 %

2,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 844

4 326

4 601

4 569

5 223

1,7 %

1,9 %

2,1 %

2,0 %

2,2 %

 

 

 

 

Suggor (Sows)

 

 

 

 

Antal (heads)

610

933

870

1 036

1 452

1,2 %

1,9 %

1,8 %

2,2 %

3,1 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

117

176

167

198

271

1,3 %

2,0 %

1,9 %

2,3 %

3,2 %

 

 

 

 

Galtar och unggrisar (Boars and young pigs)

 

 

 

 

Antal (heads)

626

560

699

598

657

2,0 %

1,8 %

2,3 %

2,0 %

2,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

36

34

51

45

46

1,4 %

1,5 %

2,2 %

1,9 %

2,0 %

 

 

 

 

Summa Grisar (Total Pigs)

 

 

 

 

Antal (heads)

44 293

49 726

52 176

52 336

59 666

1,7 %

1,9 %

2,1 %

2,0 %

2,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 997

4 537

4 819

4 811

5 540

1,7 %

1,9 %

2,1 %

2,0 %

2,2 %

 

 

 

 

Tackor och baggar (Sheep)

 

 

 

 

Antal (heads)

7 749

6 752

7 489

8 273

9 290

22,2 %

20,2 %

22,6 %

22,0 %

21,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

218

195

213

232

254

22,2 %

20,5 %

22,4 %

21,9 %

21,3 %

 

 

 

 

Lamm (Lambs)

 

 

 

 

Antal (heads)

50 183

49 992

49 378

47 052

50 327

22,5 %

22,5 %

22,7 %

21,0 %

21,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

929

936

924

877

933

22,6 %

22,5 %

22,6 %

20,9 %

21,1 %

 

 

 

 

Summa Får och lamm

(Total Sheep)

 

 

 

 

Antal (heads)

57 932

56 744

56 867

55 325

59 617

22,5 %

22,2 %

22,6 %

21,1 %

21,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 146

1 131

1 138

1 109

1 187

22,5 %

22,1 %

22,6 %

21,1 %

21,2 %


Anm. Källa: Regina slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slakt (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register and information from the control bodies accredited for certifying organic production.