Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2018

JO 27 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Partihandelns invägning av ekologiska ägg

6. Organic eggs delivered to wholesalers

 

Kvantitet, 1 000 ton

Quantity, 1 000 tonnes 

Andel ekologisk invägning av total invägning

Organic share of total eggs delivered

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg (Eggs)

13,5

17,1

21,4

20,4

20,5

13,5 %

16,1 %

17,7 %

17,2 %

16,7 %


Anm. År 2018 uppskattas att 13 % av saluförd kvantitet inte passerade Svenska Äggs medlemspackerier. Motsvarande andel för tidigare år var 20 % åren 2011–2013, 18 % år 2014, 17 % år 2015, 13,5 % år 2016, 14,2 % år 2017 och 13 % år 2018.

Note: For 2018 it is estimated that 13 % of the total quantity sold was not sold by members of the Swedish Egg Association. For earlier years, 20 % 2011­–2013, 18 % 2014, 17 % 2015 and 13.5 % 2016, 14.2 % 2017 and 13 % 2018.