Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0905

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2009:3
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2009:3

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari-mars 2009

Slakten av nötkreatur ökade med 14,0 % och slakten av svin minskade med 1,6 % under januari-mars 2009 jämfört med motsvarande period under år 2008.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 0,5 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 3,0 % under motsvarande period. Produktionen av smör ökade med 21,8 % och produktionen av ost minskade med 1,4 %.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)