Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-mar
Jan-Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

241

234

227

83

76

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

305

300

288

106

98

98

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

96

97

96

33

31

32

1,0 - 2,0 %

503

519

521

135

132

129

47

44

43

< 1,0 %

315

287

275

74

71

63

26

23

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

23,3

23,6

23,7

8,1

8,5

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

29,9

29,3

28,9

10,5

9,9

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

6,2

5,5

6,7

1,9

1,7

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

13,3

13,1

17,2

4,4

6,0

5,2


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.