Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-apr
Jan-Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 130

2 986

2 981

1 045

1 005

1 017

265

254

257

Fetthalt (%) Fat content

4,22

4,23

4,21

4,25

4,24

4,25

4,24

4,25

4,24

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,38

3,41

3,35

3,39

3,39

3,34

3,37


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.