Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-apr
Jan-Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

316

313

301

75

79

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

402

402

384

97

102

96

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

127

129

128

31

33

32

1,0 - 2,0 %

503

519

521

177

176

172

42

45

43

< 1,0 %

315

287

275

98

96

84

24

25

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

30,4

31,1

32,2

7,1

7,5

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

39,5

39,1

38,1

9,5

9,9

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

8,0

7,7

8,9

1,8

2,2

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

18,4

18,0

22,9

5,1

5,0

5,8


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.