Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0804

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2008:2
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2008:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av svin ökade under januari - februari 2008

Slakten av svin ökade med 7,5% och slakten av nötkreatur minskade med 3,0 % under januari - februari 2008 jämfört med motsvarande period under 2007.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 4,7 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 1,3 % under motsvarande period. Produktionen av mjölkpulver minskade med 20,2 % och produktionen av smör med 9,5 %.

 

Figur 1. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

 

 

Figur 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur 3. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)