Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan - Feb
Jan - Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

992

954

926

160

158

156

78

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 257

1 219

1 191

198

199

200

95

95

96

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

413

401

385

65

63

65

31

30

31

1,0 - 2,0 %

523

503

519

82

88

88

39

42

42

< 1,0 %

321

315

287

52

48

47

25

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

89,2

90,4

94,1

14,0

15,2

15,2

7,0

7,7

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,2

118,9

108,8

19,8

19,4

19,5

9,3

9,1

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,9

26,1

21,4

4,6

4,2

3,8

2,1

1,8

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,5

49,5

51,7

7,9

8,9

7,1

4,1

4,7

4,2