Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-maj
Jan-May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 130

2 986

2 981

1 316

1 269

1 281

271

265

264

Fetthalt (%) Fat content

4,22

4,23

4,21

4,24

4,23

4,25

4,20

4,19

4,23

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,38

3,40

3,35

3,38

3,38

3,33

3,36


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.