Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-maj
Jan-May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

394

389

374

78

76

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

504

502

479

102

100

95

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

159

162

161

33

32

33

1,0 - 2,0 %

503

519

521

222

220

214

44

44

42

< 1,0 %

315

287

275

123

120

105

25

24

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

38,1

39,0

39,9

7,7

7,9

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

49,0

48,9

47,0

9,6

9,8

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

9,9

9,9

11,2

1,9

2,2

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

23,9

23,8

29,6

5,5

5,8

6,6


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.