Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0208

Animalieproduktion
Månadsstatistik - 2002:6-7
Animal products - Monthly Statistics - 2002:6-7

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

 


 

I korta drag

Ökad slakt av nötkreatur och svin under juli 2002

Slakten av nötkreatur uppgick till 83 300 ton under de sju första månaderna 2002, en ökning med 4,4 % jämfört med samma period år 2001. Slakten av svin ökade med 3,5 % eller från 160 800 ton till 166 500 ton under samma period.

Slakten av kyckling ökade med 6,6 % till 38 600 ton under första halvåret 2002.

Invägningen av mjölk minskade under januari - juli med 0,8 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 2,4 % under perioden januari-juli.