Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Summa jan - juli
Sum Jan - July

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Juli

Juli

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quanitity 1000 ton

3 299

3 297

3 290

1 968

1 966

1 950

277

277

271

Fetthalt (%) Fat content

4,19

4,18

4,20

4,17

4,19

4,15

4,07

4,06

3,99

Proteinhalt (%) Protein
content

3,30

3,28

3,28

3,24

3,25

3,27

3,26

3,22

3,25