Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0209

Animalieproduktion
Månadsstatistik - 2002:8
Animal products - Monthly Statistics - 2002:8
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av nötkreatur och svin under augusti 2002

Slakten av nötkreatur uppgick till 95 100 ton under de åtta första månaderna 2002, en ökning med ca 2 % jämfört med samma period år 2001. Slakten av svin ökade med 2,5 % eller från 185 600 ton till 190 200 ton under samma period.

Invägningen av mjölk minskade under januari - augusti med 1,2 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg minskade preliminärt med 2,9 % under perioden januari - augusti.