Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Summa jan - aug
Sum Jan - Aug

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Aug

Aug

Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet Quantity 1000 ton

3 299

3 297

3 290

2 240

2 239

2 213

272

273

263

Fetthalt (%) Fat content

4,19

4,18

4,20

4,16

4,17

4,12

4,07

4,06

3,95

Proteinhalt (%) Protein
content

3,30

3,28

3,28

3,25

3,26

3,27

3,32

3,29

3,25