Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Summa jan - aug
Sum Jan - Aug

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Aug

Aug

Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 010

1 000

1 002

657

657

655

84

86

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt total

1 278

1 261

1 262

836

835

839

109

111

110

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

519

502

495

333

329

323

44

44

42

1,0 - 2,0 %

498

498

506

328

332

335

42

44

44

< 1,0 %

262

261

262

175

174

182

23

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,2

96,2

99,8

64,1

68,7

61,6

7,6

8,3

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,4

126,6

124,9

84,8

81,8

86,0

11,0

10,5

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

29,8

30,2

20,3

21,5

19,3

2,4

2,4

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milkpowder

40,3

47,1

45,2

34,8

34,6

29,8

3,2

3,5

2,8