Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av större husdjur

3. Slaughterings of livestock

 

 

Summa jan - aug
Sum Jan - Aug

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Aug

Aug

Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

38,4

39,0

34,3

24,2

20,8

21,1

3,1

3,0

2,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,3

4,4

4,1

2,7

2,4

2,6

0,4

0,4

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

21,2

31,8

39,3

19,6

25,5

27,8

2,5

3,2

3,2

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

6,2

9,4

11,8

5,8

7,7

8,4

0,8

0,9

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjur Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

217,7

217,3

199,4

154,3

140,2

139,2

22,9

20,4

18,5

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

68,6

69,5

64,3

49,6

45,4

45,1

7,4

6,7

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

49,0

56,1

54,7

35,6

34,6

36,0

3,4

3,1

2,9

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

12,1

14,4

14,4

9,2

9,2

9,7

0,9

0,8

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

191,9

184,8

170,7

103,9

99,3

101,3

16,6

16,2

13,6

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

52,9

52,0

48,6

29,2

28,3

29,3

4,6

4,5

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storboskap Adult cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

479,9

490,0

464,0

313,4

299,6

304,3

45,5

42,9

38,2

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

139,8

145,4

139,1

94,0

90,7

92,5

13,7

13,0

11,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin Pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3 797,5

3 251,1

3 197,8

2177,5

2148,4

2185,0

288,8

287,6

275,5

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

325,4

277,0

275,9

186,1

185,6

190,2

24,6

24,8

23,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

6,1

5,4

5,1

3,1

3,1

3,1

0,4

0,5

0,3

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

1,7

1,5

1,4

0,8

0,8

0,8

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

27,8

28,3

27,2

10,8

10,1

9,7

3,5

3,0

2,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,7

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

162,7

173,8

170,2

87,9

89,1

87,4

15,6

17,7

16,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,0

3,2

3,1

1,6

1,6

1,6

0,3

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Hemslakt ingår inte i de redovisade siffrorna. The figures do not include slaughterings on the farms.